Rezumate asistente

Participanţii care doresc să trimită rezumate pot face acest lucru numai în format electronic prin trimiterea unui document MS Word cu rezumatul lor prin e-mail la dana.burtea26@gmail.com  până la data de 10 Aprilie 2020. Trimiterea unui rezumat implică angajamentul formal al autorului de a participa la congres şi de a prezenta lucrarea. Dacă autorul principal nu poate prezenta lucrarea trebuie să se asigure că unul dintre co-autori va prelua acest rol, cu obligativitatea înscrierii la simpozion. Orice schimbare trebuie comunicată în scris pe adresa dana.burtea26@gmail.com

Lucrările primite vor fi analizate de un juriu ştiinţific şi pot fi selectate pentru prezentări orale sau poster (sau pot fi respinse). Autorii lucrărilor selectate vor primi o confirmare oficială în termen de 5 zile de la primirea rezumatului.

Informaţii generale privind realizarea rezumatelor
Participanţii sunt invitaţi să trimită rezumate ştiinţifice originale pentru prezentarea orală sau poster.
Autorii trebuie să se conformeze următoarelor reguli :
– Rezumatele vor fi realizate în limba romană şi trebuie prezentate în limba romană.
– Rezumatele vor fi examinate de un grup de experţi şi pot fi selectate pentru prezentări orale sau postere sau pot fi respinse.
– Informaţii detaliate şi recomandări pentru prezentarea orală sau poster, precum şi ziua, ora  şi locaţia  vor fi trimise în timp util autorilor.
– Timpul alocat pentru fiecare prezentare orală va fi de 10 minute, urmată de 5 minute de timp de întrebari.
– În timpul rundei posterului, autorii posterelor ar trebui, să fie prezenţi şi pregătiţi să răspundă la întrebări
– Rezumatele acceptate vor fi publicate în Cartea de rezumate a Congresului şi în revista Ordinului Asistentilor Medicali, Ars Medica.

Rezumatul trebuie redactat după cum urmează:
• Utilizaţi un font uşor de citit, cum ar fi  Times Roman, Helvetica sau Courier.
• Rezumatul să nu fie mai lung de 500 de cuvinte sau să nu umple mai mult de o pagină A4, folosind un font de12.
• Un titlu scurt trebuie să menţioneze în mod clar natura prezentării
• Abrevierile să fie evitate în titlu, dar pot fi folosite în text dacă sunt definite la prima utilizare
• Numele autorilor (numele şi prenumele) şi instituția (spital, universitate, organizație), oraşul,  numărul de telefon, adresa de mail, prezentând autorul principal subliniat
• Utilizaţi spaţierea cu un singur rând
• Includeţi tabele dacă este necesar
• Rezumatul să fie cât mai informativ posibil
• Rezumatul să aibă o structură logică şi ştiinţifică (introducere, principii şi obiective, metodă, rezultate, concluzii, referinţele, rezultatele învăţării pentru public).
• Asiguraţi-vă că rezumatele dvs. nu conţin nici o eroare de ortografie, gramatică sau ştiinţifică
• Rezumatul să aibă un conţinut relevant pentru îngrijirea medicală şi ar trebui să adauge cunoştiinţele existente.
• Rezumatul  să aibă cel puţin 2 referințe relevante
• Rezumatul să menţioneze două lucruri pe care publicul le-ar putea învăţa din prezentarea dvs.