Rezumate ştiinţifice

Rezumate ştiinţifice în format PDF

 


 

E-posterele se transmit pe adresa de e-mail: info@congres-gastro.ro până la data de 1 Mai 2021

 

Instrucțiuni pentru tehnoredactarea rezumatelor

   

      – Termen limită pentru trimiterea de rezumate: 21 martie 2021

         

     – Comitetul ştiinţific va anunţa autorul principal până la data de 30 martie 2021 asupra acceptului / respingerii precum şi asupra formatului de prezentare: oral sau poster. 

Rezumatele selectate vor fi publicate în Journal of Gastrointestinal and Liver Diseases (JGLD) – revistă de circulație internațională, cotată ISI 2,20.

  1. Instrucțiuni de redactare a rezumatelor

– Titlul cu majuscule, pe rând separat, având maxim 200 de caractere inclusiv spațiile

– Numele autorilor scrise în câmpurile dedicate pentru fiecare în parte, respectând ordinea: autor principal, coautori

– Afilierea autorilor (institut, oraș, pe rând separat, în ordinea autorilor). Să se precizeze pe un rând separat adresa de e-mail a primului autor sau a autorului corespondent unde va fi trimisă decizia Comitetului Ştiinţific ce va evalua rezumatul trimis.

– Textul propriu zis va avea maxim 300 de cuvinte  (maxim 2000 de caractere, neincluzând titlul, autorii și afilierea) cuprinzând obligatoriu:

Introducere
Material și metodă
Rezultate și concluzii

– Nu se acceptă tabele, grafice și fotografii în rezumat

– Abrevierile vor fi explicate la prima apariție în text

– Se va insera obligatoriu un rând separat pentru maximum 3 cuvinte cheie

– Bibliografia nu se introduce în textul rezumatului.

– Rezumatul va fi redactat în engleză și română.

– Un autor poate depune maxim 3 rezumate în calitate de prim autor.

 

Adresa de  e-mail pentru trimiterea rezumatelor: info@congres-gastro.ro

Pentru acceptarea rezumatului trimis, primul autor trebuie să fie înscris ca și participant la congres (prin completarea http://www.congres-gastro.ro/inregistrare-congres și dovada achitării taxei de participare). Plata taxei de participare va trebui făcută de către autorul prezentator al unui rezumat acceptat în maxim o lună de la anunţarea acceptării lucrării, în caz contrar prezentarea e anulată.

Instrucțiuni pentru trimiterea rezumatelor care fac parte din MASĂ ROTUNDĂ

Structura rezumatelor va rămâne aceeași ca în instrucțiunile de mai sus. Vă rugăm doar să precizați titlul EXACT al mesei rotunde precum si conducatorii acesteia  (cu virgulă între nume) în cele două câmpuri destinate.

Instrucțiuni Poster

Anul  acesta posterele vor fi de tip e-poster
Vă rugăm să daţi click aici pentru a descărca modelul de e-poster acceptat.

*Organizatorii nu îşi asumă responsabilitatea pentru ortografia şi gramatica textului care constituie responsabilitatea autorilor.